powstanie (2012)

Teatr Dramatyczny, Warszawa

reżyseria: Radosław Rychcik
scenografia i kostiumy: Anna-Maria Karczmarska
dramarurgia i opr. historyczne: Dorota Sobstel
choreografia: Izabela Chlewińska
muzyka: The Natural Born Chillers
światła i zdjęcia: AM Karczmarska