panna młoda (2005)

wideo-performance, DVD PAL, 13’56’’

Rejestracja „intymnego performance’u”, w którym autorka w „przebraniu” panny młodej krąży po pustym mieszkaniu, nie dekoduje przestrzeni ani przestrzeń nie dekoduje jej. Kostium silnie zakorzeniony w kulturze, wyrwany z jego pierwotnego kontekstu i umieszczony w obcej dla niego przestrzeni nadaje figurze charakter wyobcowania. Postać próbuje zakląć (gestem, ostatecznie piosenką przywołaną z dzieciństwa) obcą jej figurze przestrzeń.