koncert po zbiorach (2011)

performance, dźwięk: Krzysztof Kaliski, Muzeum Czartoryskich, Kraków

Performance ten był moją reakcją na przestrzeń zastaną. Przestrzań znaczeniowo zdekomponowaną poprzez sytuację tymczasowej nieobecności kolekcji muzealnej. Pusta przestrzeń muzeum, ze śladami kurzu na ścianach rysującego obramowania niegdyś wiszących na nich obrazów, z wybrzuszonym od wilgoci parkietem, przerwanymi plombami na drzwiach wywołała we mnie jednocześnie lęk - horror vacui i zbudowała przestrzeń nową, przestrzeń pustki jako miejsca dla swobodnego przemieszczania się dźwięku. Podczas około godzinnej akcji performatywnej zrywając klepki parkietowe, upuszczając je, szurając nimi, wypełniłam jeden z pokojów muzealnych gęstą atmosferą dźwiękową wydobytą z „obnażonej” architektury muzeum.